Farligt affald

Farligt affald

Du kan aflevere alle typer miljøfarligt affald på genbrugsstationen, men nogle typer farligt affald kan du også aflevere andre steder. Du kan også komme af med dit farlige affald via Miljøbilen, som kører hver 2. lørdag i måneden.

Hvad er farligt affald?
Farligt affald er ting, der indeholder giftige og skadelige stoffer. Du må ikke aflevere farligt affald som dagrenovation og du må ikke hælde farligt affald i kloakken.

Affaldet skal du helst aflevere i original emballage. Benytter du anden emballage, mærker du tydeligt emballagen med oplysning om indhold.

Ammunition
Ammunition skal du aflevere til politiet. Find den nærmeste politistation

Asbest
Affald, der indeholder asbest, skal håndteres korrekt. Se her hvordan.

Batterier
Du kan aflevere batterier enten i de kommunalt opstillede opsamlingsbeholdere eller på genbrugsstationen.

Du kan også komme batterierne i en frysepose og lægge den oven på papirbeholderen, så skraldemanden kan tage dem med.

Bilbatterier og akkumulatorer
Akkumulatorer afleverer du på genbrugsstationen.

Bygge- og anlægsaffald
Bygge- og anlægsaffald kan indeholde det farlige stof PCB. Det skal derfor anmeldes til Vallensbæk Kommune senest 2 uger før byggearbejdet påbegyndes, hvis affaldet stammer fra en bygning over 10 m2, eller hvis der er mere end 1 ton affald.

Ved anmeldelse bedes du benytte dette skema:
Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald og screening for PCB-holdigt affald

Kortlægning og anmeldelse af PCB-holdigt affaldHvis man ved screeningen får mistanke om forekomster af PCB-holdige materialer, skal bygningerne kortlægges for disse. Kortlægning og anmeldelse sker ved hjælp af dette skema:

Kortlægning og anmeldelse af PCB-holdigt affald

El-sparepærer og lysstofrør
Brugte el-sparepærer og lysstofrør skal du aflevere på genbrugsstationen. El-sparepærer og lysstofrør hentes ikke som storskrald.

Fyrværkeri
Ubrugt fyrværkeri
Lovligt ubrugt fyrværkeri kan du aflevere på genbrugsstationen, og det skal afleveres til 'Farligt affald'. Lovligt fyrværkeri er mærket enten med et SIK-nummer, BRS-nummer eller er CE-mærket. Hvis fyrværkeriet ikke er udstyret med en af disse former for mærkning er det ulovligt, og må ikke afleveres på genbrugsstationen.

Er du i besiddelse af ulovligt fyrværkeri, skal du kontakte politiet, som sørger for, at det bliver hentet. Du må ikke selv aflevere det på politistationen.

Flere oplysninger kan findes på sikkerhedsstyrelsens hjemmeside: www.sik.dk

Brugt fyrværkeri
Du må gerne komme brugt fyrværkeri i beholderen til dagrenovation.

Medicinrester
Medicinrester, termometre og kanyler kan du afleverepå apoteket. Du skal lægge kanyler i kanylebokse, som kan købes på apoteket.

Olie- og kemikalieaffald
Du kan aflevere olie- og kemikalieaffad på genbrugsstationen.

------------------------------
Miljøbilen
Du kan aflevere kemikalier, batterier og andet miljøfarligt affald til Miljøbilen.

Du finder Miljøbilen den 2. lørdag i hver måned på følgende steder:
Kl. 09.30 – 11.00: Hovedbiblioteket på Vallensbæk Stationstorv.
Kl. 11.15 – 12.45: Fakta ved Tværbækvej (tidligere filialbiblioteket ved Tværbækvej).
 
Lokale modtagepladser
Hvis du bor i et af disse boligområder, kan du aflevere farligt affald til gårdmanden eller viceværten:

Andelsboligforeningen Egeskovparken
Ejerforeningen Nordmarkshave
Firkløverparken
Ejerforeningen Vallensbækhus
Ejerforeningen Vejlegårdsparken
Vallensbæk Boligselskab Højstrupparken
Delta Park (Essex Park)

Butikker
Nedenstående butikker tager imod dit farlige affald, hvis det har relation til de varer, som butikken sælger.

XL Byg Sydkystens trælast
Bækkeskovvej 25Telefon: 43 73 07 75

Apoteket
Vallensbæk Stationstorv 27tlf. 43 54 72 41

Sidst rettet 9. januar 2014

Til top

MIN AFFALDSPLAN

Skriv din adresse og se hvornår, du får hentet affald