Farligt affald

Farligt affald

Få svar på, hvordan du kommer af med farligt affald, hvad du må komme i din miljøboks og hvornår den bliver tømt.

Som haveboligejer har du fået en miljøboks, som du skal bruge til at sortere dit farlige affald i, så det kan blive bortskaffet på forsvarlig vis. Her på siden får du svar på, hvordan du bruger boksen.

I din miljøboks kan du aflevere:

 • Batterier
 • Elpærer og energisparepærer
 • Elektronik herunder postkort med lyd og batterier
 • Mobiltelefoner
 • Termometre
 • Keramik, porcelæn og stentøj
 • Spraydåser (både tomme og fyldte)
 • Gift til skadedyr
 • Kemikalier og olierester (også tom emballage)
 • Legetøj med batterier
 • Plantegift og gødning
 • Skrappe rengøringsmidler med orange faresymbol
 • Malingrester

Farligt affald du ikke må aflevere i miljøboksen:

 • Medicinrester og medicinemballage (skal til restaffald)
 • Kanyler (skal på apotek)
 • Trykflasker (skal på genbrugsstation)
 • Selvantændelige klude og væsker (skal på genbrugsstation)
 • Spidse og skarpe genstande (skal på genbrugsstation)
 • Fyrværkeri og sprængstoffer (skal på genbrugsstation)

Husk, nogle af de produkter, som du bruger i hjemmet, er så skadelige, at selv små mængder kan ødelægge naturen og miljøet. Derfor kalder vi det farligt affald, og det skal i den røde miljøboks.

 

4 trin til nem håndtering af miljøboksen

 • Sådan åbnes miljøboksen
  • Miljøboksen kan være vanskelig at åbne – det er af sikkerhedsmæssige grunde. Pres på låget med begge håndflader og tag fat i den side, hvor du kan få fat i flapperne. Låget kan nu nemt vippes op.
 • Sådan pakker du miljøboksen rigtigt:
  • Vær omhyggelig, når du pakker dit farlige affald, da det kan være skadeligt, hvis det ikke gøres rigtigt.
  • Pak affaldet i originalemballage, hvis du stadig har den. Ellers skal du pakke det ind i fx fryseposer eller syltetøjsglas med låg og tydeligt skrive, hvad der er i.
  • Skru låget på glasset godt fast og stil det oprejst, så indholdet ikke løber ud eller blandes.
  • Fold de tilhørende poser omkring affaldet og luk kassen omhyggeligt, så børn ikke kan komme til affaldet.
  • Miljøboksen må maks. veje 10 kilo.

 

 • Skriv navn på miljøboksen
  • For at leve op til lovmæssige krav skal du skrive navn og adresse på det klistermærke, som sidder på miljøboksen. Skriver du ikke navn og adresse på, vil din miljøboks ikke blive hentet og tømt.

 

 • Sådan får du hentet miljøboksen
  • Har du dine beholdere stående inde på grunden, skal du sætte din miljøboks ved siden af din beholder til mad og restaffald inden kl. 6 på tømmedagen. Kører du din beholder ud til skel, skal miljøboksen stå i nærheden af din beholder, så skraldemanden kan se den - men inde på din grund. Miljøboksen må ikke stå på fortovet af sikkerhedsmæssige årsager. Skraldemanden tager miljøboksen med og sætter en ny tom boks til dig.

 

Farligt affald du skal være særlig opmærksom på:

Ammunition
Ammunition skal du aflevere til politiet. Find den nærmeste politistation 

Bygge- og anlægsaffald
Bygge- og anlægsaffald kan indeholde det farlige stof PCB. Det skal derfor anmeldes til Ishøj Kommune, som behandler dem for Vallensbæk Kommune som led i det forpligtende miljøsamarbejde mellem Vallensbæk og Ishøj kommuner, senest 2 uger før byggearbejdet påbegyndes, hvis affaldet stammer fra en bygning over 10 m2, eller hvis der er mere end 1 ton affald.

Ved anmeldelse bedes du benytte dette skema:
Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald og screening for PCB-holdigt affald

Hvis man ved screeningen får mistanke om forekomster af PCB-holdige materialer, skal bygningerne kortlægges for disse. Kortlægning og anmeldelse sker ved hjælp af dette skema:

Kortlægning og anmeldelse af PCB-holdigt affald

Fyrværkeri
Ubrugt fyrværkeri
Lovligt ubrugt fyrværkeri kan du aflevere på genbrugsstationen, og det skal afleveres til 'Farligt affald'. Lovligt fyrværkeri er mærket enten med et SIK-nummer, BRS-nummer eller er CE-mærket. Hvis fyrværkeriet ikke er udstyret med en af disse former for mærkning er det ulovligt, og må ikke afleveres på genbrugsstationen.

Er du i besiddelse af ulovligt fyrværkeri, skal du kontakte politiet, som sørger for, at det bliver hentet. Du må ikke selv aflevere det på politistationen.

Flere oplysninger kan findes på sikkerhedsstyrelsens hjemmeside: www.sik.dk

Brugt fyrværkeri
Du må gerne komme brugt fyrværkeri i beholderen til restaffald.

Sidst rettet 2. august 2016

Til top